آموزش فتوشاپ

جابجایی اعضای بدن در فتوشاپ

جابجایی اعضای بدن در فتوشاپ

نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-12 حذف متن از روی عکس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 تایپوگرافی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 افکت باران و برف در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-09…
تایپوگرافی در فتوشاپ

تایپوگرافی در فتوشاپ

آموزش حذف سریع بک گراند تصویر در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-10 حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 انداختن طرح روی تیشرت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-08-11 افکت باران و برف در فتوشاپ…
حذف متن از روی عکس در فتوشاپ

حذف متن از روی عکس در فتوشاپ

تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-08-06 جابجایی اعضای بدن در فتوشاپ سعیدیگانه 2023-02-15 تغییر رنگ سریع در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-20 افکت باران و برف در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-09…
اضافه کردن نور خورشید به پنجره در فتوشاپ

اضافه کردن نور خورشید به پنجره در فتوشاپ

تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-08-06 حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 تغییر رنگ سریع در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-20 حذف متن از روی عکس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24…
تغییر رنگ سریع در فتوشاپ

تغییر رنگ سریع در فتوشاپ

‫ تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-08-06 نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-12 حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 حذف متن از روی عکس در فتوشاپ…
حذف فنس در فتوشاپ

حذف فنس در فتوشاپ

نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-12 حذف متن از روی عکس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 تغییر رنگ سریع در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-20 افکت باران و برف در فتوشاپ…
نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ

نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ

حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 اضافه کردن نور خورشید به پنجره در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 تایپوگرافی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-08-06 تغییر…
آموزش حذف سریع بک گراند تصویر در فتوشاپ

آموزش حذف سریع بک گراند تصویر در فتوشاپ

نمونه آموزش دوم حذف بک گراند عکس در فتوشاپ در یوتوب نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-12 حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 اضافه کردن نور خورشید به…
افکت باران و برف در فتوشاپ

افکت باران و برف در فتوشاپ

تایپوگرافی در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 حذف فنس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-18 آموزش حذف سریع بک گراند تصویر در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-10 حذف متن از روی عکس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24…
انداختن طرح روی تیشرت در فتوشاپ

انداختن طرح روی تیشرت در فتوشاپ

حذف متن از روی عکس در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 اضافه کردن نور خورشید به پنجره در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-24 نوشتن متن روی آسفالت در فتوشاپ سعیدیگانه 2022-09-12 تایپوگرافی در فتوشاپ…
دکمه بازگشت به بالا